• Sponsoringbeleid
  • Sponsoringbeleid
  • Sponsoringbeleid
  • Sponsoringbeleid

Sponsoringbeleid

Vaselife hanteert een sponsorbeleid dat gebaseerd is op maatschappelijke relevantie én dat het algemeen nut dient. Sponsoringsprojecten moeten aansluiten bij de sector waarin wij zakelijk actief zijn en eenmalig van aard zijn.

Wij sponsoren geen:

- projecten van politieke of religieuze aard

- sportverenigingen

- individuele projecten

- projecten die niet aansluiten bij onze kernwaarden: innovatie, creativiteit, kwaliteit, betrouwbaarheid